Contact webshop Taalleermethoden.nl

Taalleermethoden.nl, taal leren met plezier
De Acht Schepel 75
3853 EV Ermelo
T 0341 551998
Email: info@taalleermethoden.nl

http://www.taalleermethoden.nl

Vernieuwen
Algemene Voorwaarden Taalleermethoden.nl Boeken en dvd`s & Trainingen en workshops

Algemene Voorwaarden Taalleermethoden.nl Boeken en dvd`s

Artikel 1.
Boeken en dvd`s kunnen na aankoop en ontvangst niet terug gestuurd worden.

Artikel 2.
Na betaling van uw bestelling zal Taalleermethoden.nl de door u op deze site bestelde boeken en/of dvd`s goed verpakt naar het door u aangegeven adres sturen.

Artikel 3.
Zie ook de punten hieronder die mogelijk van toepassing kunnen zijn.

Algemene Voorwaarden Taalleermethoden.nl Trainingen en workshops

Artikel 1. Inschrijving trainingen en workshops
1. Het is alleen mogelijk om zich schriftelijk of digitaal in te schrijven.
2. De inschrijving is officieel na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of registratie via deze webshop.
3. Als formulieren niet volledig ingevuld zijn en/of niet ondertekend zijn, worden deze niet in behandeling genomen.
4. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
5. De trainingen en workshops vinden alleen doorgang als er voldoende deelnemers zijn.
6. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing.

Artikel 2. Plaatsing
1. Iedereen die geplaatst kan worden, ontvangt een schriftelijke of telefonische uitnodiging voor de workshop/training. Deze uitnodiging is meteen een bevestiging van plaatsing.
2. Na de uitnodiging bent u verplicht tot het betalen van het daarvoor geldende bedrag zoals dat op deze site aangegeven is.
3. Toelating tot de workshop/training vindt plaats als het cursusgeld betaald is.
4. Iedereen die niet geplaatst kan worden, ontvangt hierover bericht. Eventueel wordt afgesproken dat een workshop alsnog op een later tijdstip doorgaat.

Artikel 3. Annulering/tussentijdse beëindiging
1. Annulering dient u altijd schriftelijk door te geven.
2. Annulering is alleen kosteloos vóór ontvangst van de uitnodiging voor de workshop. Bij annulering na ontvangst van de uitnodiging moet u het volledige cursusgeld betalen.
3. In uitzonderlijke gevallen is teruggave van het cursusgeld mogelijk. U dient hiervoor wel bewijsstukken te overleggen. In deze uitzonderlijke gevallen dient wel € 25,00 administratiekosten betaald te worden.

Artikel 4. Uitval bijeenkomst
1. Taalleermethoden.nl zorgt ervoor dat u de afgesproken workshop kunt volgen. Indien vervanging niet mogelijk is, wordt het voldane bedrag terugbetaald.

Artikel 5. Tarieven
1. De tarieven staan in de Taalleermethodenwebshop vermeld.

Artikel 6. Betaling bedrag deelname
1. U dient het bedrag voor de workshop in de regel vóór aanvang in één keer per bank- of girorekening te voldoen.

Artikel 7. Wijziging persoonlijke gegevens
1. U dient een wijziging van uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk schriftelijk door te geven aan Taalleermethoden.nl.

Artikel 8. Recht van Taalleermethoden.nl
1. De directie kan besluiten om een deelnemer de toegang tot de workshop te ontzeggen, bijvoorbeeld door niet tijdige betaling of wangedrag. De verplichting tot betaling van het workshopgeld blijft dan bestaan. Indien niet voor de aangegeven termijn betaald wordt, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 25,00 aan administratiekosten. Hebben wij dan nog steeds niet het openstaande bedrag ontvangen dan zullen de kosten van buitengerechtelijke incasso (ter hoogte van 15% van het verschuldigde bedrag) extra bij u in rekening worden gebracht. Eventuele gerechtelijke kosten zijn daarnaast ook voor uw rekening. Bij ernstige misdragingen zal altijd de politie ingeschakeld worden.
2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op deze site vermelde informatie (zoals tijden en prijzen). Taalleermethoden.nl behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.
3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Taalleermethoden.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de deelnemers maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de workshops. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid vanTaalleermethoden.nl wordt vastgesteld.

Ad.A1 - Disclaimer
Onze informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Taalleermethoden.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Taalleermethoden.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2010 - 2024 Taalleermethoden.nl-webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel